Torek, 24 Oktober 2017
A+ R A-

Projekt VODA-ZABAVA

PROJEKT

VODA-ZABAVA

 

 

 

HINCO-YACHTING CLUB“ je manjši klub, ki pa ima velike ambicije. Izhaja iz dobrega druženja in jadranja, ki smo ga doživeli ustanovitveni člani. Hitro se je iz zgolj ljubiteljskega jadranja nekaj članov razvil v klub, ki je številnim zainteresiranim občanom v svojih 7 letih delovanja (od leta 2005, ko je bil ustanovljen) omogočil:
- teoretično izobraževanje »Voditelj čolna« s pristopom k izpitu, 
- praktično izobraževanje – jadranje – pod okriljem klubskih jadranj,
- organizacijo jadralnih flotilj, letos 16. po vrsti, katerih se udeležuje tudi preko 100 udeležencev.
 
V zadnjih dveh letih je klub dosegel določeno sinergijo s Klubom študentov Lendava, ki so samemu delovanju kluba s svojimi idejami ter energijo dali še dodaten zagon.
V sodelovanju s KŠL-jem smo organizirali:
- teoretično izobraževanje, ki je bilo subvencionirano s strani KŠL za njihove člane,
- udeležbo na jadralni flotilji.
 
V letu 2010 smo v HYC-u uspeli realizirati tudi projekt nakupa rabljene jadrnice ter njene obnove, ki smo ga izpeljali večinoma z lastnimi sredstvi, delno pa s pomočjo donatorjev in sponzorjev. Klubska jadrnica se nahaja na Blatnem jezeru in je v uporabi za člane kluba.
 
Želja kluba je priti do klubskih prostorov, ki pa naj bi bili ob vodi v občini Lendava, s čolnarno ter dvema manjšima jadrnicama. Prostor bi lahko uporabljali tako člani kluba kot tudi ostali, ki jih zanima kakšna vrsta vodnih športov. Naš cilj je namreč, da bi se razvil mini vodni center za jadranje ter ostale športe.
 
Zaradi interesa obeh klubov in zahtevnosti projekta smo se odločili, da poskusimo projekt s skupnimi močni realizirati v realnem času.
 
Naslov projekta
 

Naziv:  Ureditev prostora za ljubitelje jadranja in ostalih vodnih športov
Skrajšan naziv: VODA-ZABAVA

 
Sodelujoči partnerji:  

HINCO YACHTING CLUB
Kolodvorska 43
9220 Lendava
Mitja Hajdinjak - Predsednik
 
KLUB ŠTUDENTOV LENDAVA
Ulica Lajcsija Pandurja 1
9220 Lendava
Peter Paller - Predsednik

 

Namen projekta
 
Namen projekta je dobiti in urediti prostor ob vodni površini v občini Lendava, ki ima minimalne pogoje z vidika velikosti in termike. Ob njej bi se lahko razvil mini center za vodne športe, kjer bi lahko člani kluba razvijali svojo dejavnost skupaj z enako ali podobno mislečimi, ki jih veselijo voda, športi ali dejavnosti na oziroma v vodi.  
V mislih imamo predvsem tako imenovane »zelene« vodne športe, kot so jadranje, veslanje, surfanje, »pedlanje«, »kajtanje« in ostali, ki za pogon uporabljajo veter ali lastno silo brez uporabe motorja.
Minimalni pogoji za uspešno izvedbo in razvoj tega projekta so:
- vodna površina, ki se nam jo dodeli v možnost uporabe,
- prostor v obliki lesene montažne hišice z nadstreškom,
- pomol za 4-6 mini plovil,
- čolnarna z rampo do vode za hrambo plovil,
- urejena okolica.
 
Prvotni cilji projekta
•          Zagotovitev večnamenskega prostora za vodne športe in dejavnost kluba.
•          Pridobitev dveh manjših jadrnic za možnost izobraževanja ter »mach race« tekmovanja.
•          Neposreden vpliv na razvoj lokalnega in regijskega turizma in športne kulture.
•          Vzpostavitev partnerstva v lokalnih okoljih.
•          Zagotovitev teoretičnega usposabljanja.
•          Možnost sodelovanja z ostalimi klubi na pozivnih mini regatah.
 
Dolgoročni cilji projekta
·         Povezovanje s simpatizerji iz Slovenije.
·         Mednarodno povezovanje s simpatizerji iz Hrvaške, Madžarske in Avstrije.
-        Pričetek izobraževanja za mlade.
·         Možnost novih delovnih mest v primeru, da se zadeva razvije na mednarodno raven s povezovanjem z ostali športnimi, ribiškimi in ostalimi klubi.
·         Nove možnosti za prostočasovne dejavnosti mladostnikov in mladih družin
(v primeru dodatne ureditve okolice).
·         Razširitev turistične ponudbe v Lendavi.
 
Ciljna skupina
•          Člani HY kluba,
•          člani KŠL,
•          mladina,
•          osebe, ki jih zanimajo vodni športi,
•          člani drugih jadralnih društev
•          in drugi.
 
 
Katere aktivnosti bi se lahko izvajale
·         jadranje na vodi,
·         veslanje,
·         surfanje po jezeru,
·         kajtanje,
·         pedolina,
·         stand up pedlanje  (veslanje na surf deski),
·         tek ali sprehod ob jezeru,
·         druženje za člane kluba ali interesente, ki jih veselijo vodni športi,
·         pikniki za družine in prijatelje,
·         prirejanje mini jadralnih regat (mach race),
·         izobraževanje mladih – jadranje*,
·         ostale aktivnosti povezane z naravo – joga , aerobika v naravi in podobno.
 
*Izobraževanje mladih
Člani HYC-a smo delno hendikepirani zaradi svoje lokacije, saj je za resnejša tekmovanja potrebna tudi licenca nacionalne jadralne zveze. Ker slovenska JZ pogojuje svoje članstvo (to je osnova, da lahko klub izda licenco tudi svojim članom) z delom z mladimi in ker sami do sedaj nismo imeli take možnosti, ima del članov dvojno članstvo tudi v madžarskem klubu in tako pridobljeno licenco madžarske jadralne zveze.
S pridobitvijo takega centra ter posledično tudi manjših jadrnic bi tehnično lahko ugodili tudi tem zahtevam slovenska JZ ter tako začeli tudi z omenjenimi izobraževanji.
 
Možna izobraževanja:
·         začetni jadralni tečaj (osnove),
·         nadaljevalni tečaj (trimanje jader),
·         tekmovanja,
·         delo z mladimi olimpijski razred optimist in laser standard.
 
 
Potrebno pridobiti
•          Prostor ob vodni površini (jezeru), ki je primeren za jadranje manjših jadrnic, ob katerem bi lahko postavili tudi manjšo montažno, leseno, klubsko kočo s čolnarno;
prostor bi bilo treba dobiti od občine v uporabo za dogovorjeno dobo,
•          urejanje okolice: odvisno od stanja,
•          klubska hišica: možnost montažnih hiš, ki se lahko postavijo brez gradbenega dovoljenja z nadstreškom ali teraso nad vodo, kar se lahko uporabi v sodniške namene pri organizaciji mini regat,
•          čolnarna  z rampo do vode za hrambo plovil,
•          notranja oprema,
•          2 jadrnici tipa 4,7 m–4,9 m primerni za izobraževanja kot tudi za mini tekmovanja, 
•          1-2 kajaka za veslanje.
 
 
Čas trajanja projekta
Ocenjujemo, da bi se ob pozitivni razrešitvi naše prošnje lahko sam projekt razvijal v dveh fazah:
 
1. faza: leto 2013:
- pridobitev vodne in obvodne površine v skladu s pobudo za spremembo občinskih prostorskih dokumentov,
- pričetek načrtovanja in urejanja dodeljene obvodne lokacije,
- iskanje drugih virov za nakup potrebnih plovil in opreme,
- postavitev lesne hišice s čolnarno in pomolom,
- splovitev klubskih mini jadrnic.
 
2. faza: v letih 2014 – 2016
- nabava mini jadrnic olimpijskega razreda za potrebe izobraževanja mladih,
- pričetek praktičnega izobraževanja,
- nabava ostale opreme: kaitov in kajt proge,
- nabava preostale opreme,
- organizacija pozivnih mini regat razreda »Powerball«  in »Match race«,
- izoblikovanje turističnega produkta kot dodatno ponudbo Turizma Lendava,
- urejanje okolice za dodatne aktivnosti ter nabava dodatnih plovil.
 
Financiranje projekta
 
Samo financiranje načrtujemo iz 3 virov, in sicer:
·         iz lastnih / klubskih virov,
·         iz občinskih virov,
·         iz sponzorskih virov.
Glede na nastavljen projekt, ki je zasnovan precej ambiciozno, vendar še vedno ne prebogato in neuresničljivo, smatramo, da je ocenjena vrednost projekta po fazah:
1.     faza:  ocenjena vrednost 9.000 € - 12.000 €
2.    faza:  ocenjena vrednost 4.000 € -  6.000 €
V primeru ugodne razrešitve naše pobude za spremembo občinskih prostorskih dokumentov smo pripravljeni finančno konstrukcijo tudi podrobno narediti, predstaviti in prilagoditi aktualnim zmožnostim.
 
Za vse dodatne informacije smo na razpolago, za ugodno rešitev naše prošnje pa se vnaprej zahvaljujemo.
 
Delovni osnutek projekta.
Lendava, 10. 12. 2012

 

HINCO YACHTING CLUB
Mitja Hajdinjak - Predsednik

___________________    
KLUB ŠTUDENTOV LENDAVA
Peter Paller - Predsednik

___________________

 

Facebook LikeBox

SFbBox by casino froutakia

HY Club

Kontakt / Contact

www.habco.eu Kontakt
HABCO d.o.o.
Kranjčeva 47
9220 LENDAVA
HINCO.net 
tel:
08 381 48 64
gsm: 041 737 120